Ray trượt bi ba tầng SEND

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
 • 5RTJSD421010
 • 5RTJSD421012
 • 5RTJSD421014
 • 5RTJSD421016
 • 5RTJSD421018
 • 5RTJSD421020
 • 5RTJSD451012
 • 5RTJSD451014
 • 5RTJSD451016
 • 5RTJSD451018
 • 5RTJSD451020
Quy cách :
 • 4210-10" (250mm)
 • 4210-12" (300mm)
 • 4210-14" (350mm)
 • 4210-16" (400mm)
 • 4210-18" (450mm)
 • 4210-20" (500mm)
 • 4510-12" (300mm)
 • 4510-14" (350mm)
 • 4510-16" (400mm)
 • 4510-18" (450mm)
 • 4510-20" (500mm)

Mô tả sản phẩm

Ray trượt bi ba tầng SEND

RAY TRƯỢT BI BA TẦNG SEND

Đánh giá : Ray trượt bi ba tầng SEND
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá

Thương Hiệu Đại Lý