Tay nắm đũa Inox 10 li SEND

Tay nắm đũa Inox 10 li SEND

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
 • 5TNTZL21010R
 • 5TNTZL21015R
 • 5TNTZL21020R
 • 5TNTZL21030R
 • 5TNTZL21040R
 • 5TNTZL31010R
 • 5TNTZL31015R
 • 5TNTZL31020R
 • 5TNTZL31030R
 • 5TNTZL31040R
 • 5TNTZL21010D
 • 5TNTZL21015D
 • 5TNTZL21020D
 • 5TNTZL21030D
 • 5TNTZL21040D
Quy cách :
 • SUS201 Rỗng 100×64
 • SUS201 Rỗng 150×96
 • SUS201 Rỗng 200×128
 • SUS201 Rỗng 300×192
 • SUS201 Rỗng 400×256
 • SUS304 Rỗng 100×64
 • SUS304 Rỗng 150×96
 • SUS304 Rỗng 200×128
 • SUS304 Rỗng 300×192
 • SUS304 Rỗng 400×256
 • SUS201 Đặc 100×64
 • SUS201 Đặc 150×96
 • SUS201 Đặc 200×128
 • SUS201 Đặc 300×192
 • SUS201 Đặc 400×256

Mô tả sản phẩm

Tay nắm đũa Inox 10 li SEND

TAY NẮM ĐŨA SEND

INOX 10 li

SUS 201 - SUS 304

Rỗng - Đặc

Đánh giá : Tay nắm đũa Inox 10 li SEND
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá

Sản phẩm tương tự

Thương Hiệu Đại Lý