Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi đen)

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • DTCML16
  • DTCML27
  • DTCML57
  • DTCML59
Quy cách :
  • L16 BK WHITEMUSK2 BLACK 70ML đen
  • L27 GLAMOROUS WILD BERRY PINK 70ML hồng đậm
  • L57 BK PLATINUM SHOWER BLUE 70ML lam đậm
  • L59 BK ABERFITCH LIGHT BLUE 70ML lam lợt

Mô tả sản phẩm

Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi đen)

Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi đen)

L16 BK WHITEMUSK2 BLACK 70ML đen

L27 GLAMOROUS WILD BERRY PINK 70ML hồng đậm

L57 BK PLATINUM SHOWER BLUE 70ML lam đậm

L59 BK ABERFITCH LIGHT BLUE 70ML lam lợt

 

Đánh giá : Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi đen)
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá