Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi trắng)

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
  • DTCML11
  • DTCML12
  • DTCML14
  • DTCML15
  • DTCML255
Quy cách :
  • L11 WHITEMUSK BLUE 70ML lam tím
  • L12 BVLGA TYPE BLACK 70ML xám
  • L14 ANGEL MUSK PINK 70ML hồng
  • L15 CRYSTAL SQUASH LIGHT BLUE 70ML lam lợt
  • L255 FESARI WHITE WHITE 70ML bạc

Mô tả sản phẩm

Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi trắng)

Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi trắng)

L11 WHITEMUSK BLUE 70ML lam tím

L12 BVLGA TYPE BLACK 70ML xám

L14 ANGEL MUSK PINK 70ML hồng

L15 CRYSTAL SQUASH LIGHT BLUE 70ML lam lợt

L255 FESARI WHITE WHITE 70ML bạc

 

Đánh giá : Dầu thơm BLANG LIQUID (Viền xi trắng)
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá