Sáp thơm BLANG SOLID REFILL 3P (1SET/3PCS)

(0/5) - 0 đánh giá)
Mã sản phẩm :
 • DTCMG22T
 • DTCMG24T
 • DTCMG25T
 • DTCMG301T
 • DTCMG302T
 • DTCMG309T
 • DTCMG310T
Quy cách :
 • BVLGA TYPE G22T 60g lam đậm
 • MARINE SQUASH G24T 60g xanh lá
 • WILD BERRY G25T 60g hồng
 • AFTER SHOWER G301T 60g lam lợt
 • PLATINUM SHOWER G302T 60g xanh ngọc
 • ABERFITCH G309T 60g đồng
 • FEATHERY WHITE G310T 60g trắng

Mô tả sản phẩm

Sáp thơm BLANG SOLID REFILL 3P (1SET/3PCS)

Sáp thơm BLANG SOLID REFILL 3P (1SET/3PCS)

BVLGA TYPE G22T 60g lam đậm

 

MARINE SQUASH G24T 60g xanh lá

 

WILD BERRY G25T 60g hồng

 

AFTER SHOWER G301T 60g lam lợt

 

PLATINUM SHOWER G302T 60g xanh ngọc

 

ABERFITCH G309T 60g đồng

 

FEATHERY WHITE G310T 60g trắng

 

 

Đánh giá : Sáp thơm BLANG SOLID REFILL 3P (1SET/3PCS)
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao
Đánh giá