THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

STT Vị trí tuyển dụng Ngày đăng Hạn nộp
1 Cần tuyển Nhân Viên Kho 30-06-2018 01-11-2018
2 Cần tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô 30-06-2018 01-11-2018
3 Cần tuyển Nhân Viên Marketing 30-06-2018 01-11-2018
4 Cần tuyển Nhân Viên Văn Phòng Nhân Sự - Kế Toán 30-06-2018 01-11-2018